10. Sınıf Fizik Kazanımları 2021-2022

10.1. ELEKTRİK VE MANYETİZMA
10.1.1. ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARKI VE DİRENÇ
10.1.1.1. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar.
10.1.1.2. Katı bir iletkenin direncinin bağlıolduğu değişkenleri analiz eder.

10.1.2. ELEKTRİK DEVRELERİ
10.1.2.1. Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder.
10.1.2.2. Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar.
10.1.2.3. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.
10.1.2.4. Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.

10.1.3. MIKNATIS VE MANYETİK ALAN
10.1.3.1. Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar.

10.1.4. AKIM VE MANYETİK ALAN
10.1.4.1. Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analizeder.
10.1.4.2. Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar.

10.2. BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
10.2.1. BASINÇ
10.2.1.1. Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar.
10.2.1.2. Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar.

10.2.2. KALDIRMA KUVVETİ
10.2.2.1. Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar.
10.2.2.2. Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti ve/veya Bernoulli İlkesi’ni kullanarak çözüm önerisi üretir.

10.3. DALGALAR
10.3.1. DALGALAR
10.3.1.1. Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar.
10.3.1.2. Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır.

10.3.2. YAY DALGASI
10.3.2.1. Atma ve periyodik dalga oluşturarak aralarındaki farkı açıklar.
10.3.2.2. Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder.

10.3.3. SU DALGASI
10.3.3.1. Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar.
10.3.3.2. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder.
10.3.3.3. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.
10.3.3.4. Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder.

10.3.4. SES DALGASI
10.3.4.1. Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar.
10.3.4.2. Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir.

10.3.5. DEPREM DALGASI
10.3.5.1. Deprem dalgasını tanımlar.
10.3.5.2. Deprem kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik çözüm önerileri geliştirir.

10.4. OPTİK
10.4.1. AYDINLANMA
10.4.1.1. Işığın davranış modellerini açıklar.
10.4.1.2. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar.

10.4.2. GÖLGE
10.4.2.1. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar.

10.4.3. YANSIMA
10.4.3.1. Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıylailişkilendirir.

10.4.4. DÜZLEM AYNA
10.4.4.1. Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar.

10.4.5. KÜRESEL AYNALAR
10.4.5.1. Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar.
10.4.5.2. Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar.

10.4.6. KIRILMA
10.4.6.1. Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir.
10.4.6.2. Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder.
10.4.6.3. Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar.

10.4.7. MERCEKLER
10.4.7.1. Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar.
10.4.7.2. Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar.

10.4.8. PRİZMALAR
10.4.8.1. Işık prizmalarının özelliklerini açıklar.

10.4.9. RENK
10.4.9.1. Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.