10. Sınıf Matematik Kazanımları 2021-2022

VERİ, SAYMA VE OLASILIK
10.1. Sayma ve Olasılık
10.1.1. Sıralama ve Seçme
10.1.1.1. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar.
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.
10.1.1.3. Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer.
10.1.1.4. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
10.1.1.5. Pascal üçgenini açıklar.

10.1.2. Basit Olayların Olasılıkları
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.
10.1.2.2. Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.

SAYILAR VE CEBİR
10.2. Fonksiyonlar
10.2.1. Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
10.2.1.2. Fonksiyonların grafiklerini çizer.
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
10.2.1.4. Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar.

10.2.2. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
10.2.2.1. Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar.
10.2.2.2. Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar.
10.2.2.3. Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.

10.3. Polinomlar
10.3.1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
10.3.1.1. Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

10.3.2. Polinomların Çarpanlara Ayrılması
10.3.2.1. Bir polinomu çarpanlarına ayırır.
10.3.2.2. Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar.

10.4. İkinci Dereceden Denklemler
10.4.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
10.4.1.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar.
10.4.1.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar.
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.

GEOMETRİ
10.5. Dörtgenler ve Çokgenler
10.5.1. Çokgenler
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar.

10.5.2. Dörtgenler ve Özellikleri
10.5.2.1. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

10.5.3. Özel Dörtgenler
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

10.6. Uzay Geometri
10.6.1. Katı Cisimler
10.6.1.1. Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN: LİSE MATEMATİK KAZANIMLARI

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN: FEN LİSESİ MATEMATİK KAZANIMLARI

VERİ, SAYMA VE OLASILIK
10.1. Sayma ve Olasılık
10.1.1. Sıralama ve Seçme
10.1.1.1. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar.
10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar.
10.1.1.3. Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer.
10.1.1.4. Dönel (dairesel) permütasyonu örneklerle açıklar.
10.1.1.5. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
10.1.1.6. Pascal üçgenini açıklar.
10.1.1.7. Binom açılımını yapar.

10.1.2. Basit Olayların Olasılıkları
10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.
10.1.2.2. Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.

SAYILAR VE CEBİR
10.2. Fonksiyonlar
10.2.1. Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer.
10.2.1.2. Fonksiyonların grafiklerini çizer.
10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
10.2.1.4. Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar.

10.2.2. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
10.2.2.1. Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar.
10.2.2.2. Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar.
10.2.2.3. Verilen bir fonksiyonun tersini bulur.

10.3. Polinomlar
10.3.1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
10.3.1.1. Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.
10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

10.3.2. Polinomların Çarpanlara Ayrılması
10.3.2.1. Bir polinomu çarpanlarına ayırır.
10.3.2.2. Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar.

10.4. İkinci Dereceden Denklemler
10.4.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
10.4.1.1. Gerçek sayılar kümesinde ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
10.4.1.2. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ ℝ ) biçiminde ifade edildiğini açıklar.
10.4.1.3. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.

GEOMETRİ
10.5. Dörtgenler ve Çokgenler
10.5.1. Çokgenler
10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar.

10.5.2. Dörtgenler ve Özellikleri
10.5.2.1. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

10.5.3. Özel Dörtgenler
10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.

10.6. Uzay Geometri
10.6.1. Katı Cisimler
10.6.1.1. Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.