11. Sınıf Fizik Kazanımları 2021-2022

11.1. KUVVET VE HAREKET
11.1.1. VEKTÖRLER
11.1.1.1. Vektörlerin özelliklerini açıklar.
11.1.1.2. İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer.
11.1.1.3. Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar.
11.1.1.4. Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar.

11.1.2. BAĞIL HAREKET
11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar.
11.1.2.2. Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göreyorumlar.
11.1.2.3. Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.

11.1.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI
11.1.3.1. Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar.
11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar.

11.1.4. BİR BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET
11.1.4.1. Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder.
11.1.4.2. Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder.
11.1.4.4. Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
11.1.4.5. Limit hız kavramını açıklar.
11.1.4.6. Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder.

11.1.5. İKİ BOYUTTA HAREKET
11.1.5.1. Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder.
11.1.5.2. İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.

11.1.6. ENERJİ VE HAREKET
11.1.6.1. Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder.
11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analizeder.
11.1.6.3. Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder.

11.1.7. İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM
11.1.7.1. İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar.
11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar.
11.1.7.3. Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder.
11.1.7.4. Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar.

11.1.8. TORK
11.1.8.1. Tork kavramını açıklar.
11.1.8.2. Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
11.1.8.3. Tork ile ilgili hesaplamalar yapar.

11.1.9. DENGE VE DENGE ŞARTLARI
11.1.9.1. Cisimlerin denge şartlarını açıklar.
11.1.9.2. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar.
11.1.9.3. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar.

11.1.10. BASİT MAKİNELER
11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar.
11.1.10.2. Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.1.10.3. Hayatı kolaylaştırmak amacıyla basit makinelerden oluşan güvenli bir sistem tasarlar.

11.2. ELEKTRİK VE MANYETİZMA
11.2.1. ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN
11.2.1.1. Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler.
11.2.1.2. Noktasal yük için elektrik alanı açıklar.
11.2.1.3. Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar.

11.2.2. ELEKTRİKSEL POTANSİYEL
11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.
11.2.2.2. Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar.
11.2.2.3. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.

11.2.3. DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA
11.2.3.1. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanı, alan çizgilerini çizerek açıklar.
11.2.3.2. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
11.2.3.3. Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar.
11.2.3.4. Sığa (kapasite) kavramını açıklar.
11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
11.2.3.6. Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar.

11.2.4. MANYETİZMA VE ELEKTROMANYETİK İNDÜKLENME
11.2.4.1. Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.
11.2.4.2. Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.2.4.3. Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
11.2.4.4. Manyetik alan içerisinde akım taşıyan dikdörtgen tel çerçeveye etki eden kuvvetlerin döndürme etkisini açıklar.
11.2.4.5. Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder.
11.2.4.6. Manyetik akı kavramını açıklar.
11.2.4.7. İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar.
11.2.4.8. Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar.
11.2.4.9. Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar.
11.2.4.10. Yüklü parçacıkların manyetik alan ve elektrik alandaki davranışını açıklar.
11.2.4.11. Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar.

11.2.5. ALTERNATİF AKIM
11.2.5.1. Alternatif akımı açıklar.
11.2.5.2. Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır.
11.2.5.3. Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar.
11.2.5.4. İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar.

11.2.6. TRANSFORMATÖRLER
11.2.6.1. Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar.
11.2.6.2. Transformatörlerin kullanım amaçlarını açıklar.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.