12. Sınıf Fizik Kazanımları 2021-2022

12.1. ÇEMBERSEL HAREKET
12.1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar.
12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder.
12.1.1.4. Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar yapar.

12.1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ
12.1.2.1. Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır.
12.1.2.2. Eylemsizlik momenti kavramını açıklar.
12.1.2.3. Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar.

12.1.3. AÇISAL MOMENTUM
12.1.3.1. Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar.
12.1.3.2. Açısal momentumu çizgisel momentum ile ilişkilendirerek açıklar.
12.1.3.3. Açısal momentumu torkla ilişkilendirir.
12.1.3.4. Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar.

12.1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ
12.1.4.1. Kütle çekim kuvvetini açıklar.
12.1.4.2. Newton’ın Hareket Kanunları’nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler.
12.1.4.3. Kütle çekim potansiyel enerjisini açıklar.

12.1.5. KEPLER KANUNLARI
12.1.5.1. Kepler Kanunları’nı açıklar.

12.2. BASİT HARMONİK HAREKET
12.2.1. BASİT HARMONİK HAREKET
12.2.1.1. Basit harmonik hareketi düzgün çembersel hareketi kullanarak açıklar.
12.2.1.2. Basit harmonik harekette konumun zamana göre değişimini analiz eder.
12.2.1.3. Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili hesaplamalar yapar.
12.2.1.4. Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleribelirler.
12.2.1.5. Yay sarkacı ve basit sarkacın periyodu ile ilgili hesaplamalaryapar.

12.3. DALGA MEKANİĞİ
12.3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
12.3.1.1. Su dalgalarında kırınım olayının dalga boyu ve yarık genişliği ile ilişkisini belirler.
12.3.1.2. Su dalgalarında girişim olayını açıklar.
12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar.
12.3.1.4. Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar.
12.3.1.5. Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar.
12.3.1.6. Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar.

12.3.2. ELEKTROMANYETİK DALGALAR
12.3.2.1. Elektromanyetik dalgaların ortak özelliklerini açıklar.
12.3.2.2. Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar.

12.4. ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE
12.4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
12.4.1.1. Atom kavramını açıklar.
12.4.1.2. Atomun uyarılma yollarını açıklar.
12.4.1.3. Modern atom teorisinin önemini açıklar.

12.4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU
12.4.2.1. Büyük patlama teorisini açıklar.
12.4.2.2. Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar.
12.4.2.3. Madde oluşum sürecini açıklar.
12.4.2.4. Madde ve antimadde kavramlarını açıklar.

12.4.3. RADYOAKTİVİTE
12.4.3.1. Kararlı ve kararsız durumdaki atomların özelliklerini karşılaştırır.
12.4.3.2. Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar.
12.4.3.3. Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar.
12.4.3.4. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.

12.5. MODERN FİZİK
12.5.1. ÖZEL GÖRELİLİK
12.5.1.1. Michelson–Morley deneyinin amacını ve sonuçlarını açıklar.
12.5.1.2. Einstein’ın özel görelilik teorisinin temel postülalarını ifade eder.
12.5.1.3. Göreli zaman ve göreli uzunluk kavramlarını açıklar.
12.5.1.4. Kütle-enerji eşdeğerliğini açıklar.

12.5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ
12.5.2.1. Siyah cisim ışımasını açıklar.

12.5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI
12.5.3.1. Foton kavramını açıklar.
12.5.3.2. Fotoelektrik olayını açıklar.
12.5.3.3. Farklı metaller için maksimum kinetik enerji-frekans grafiğini çizer.
12.5.3.4. Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.
12.5.3.5. Fotoelektrik olayın günlük hayattaki uygulamalarına örnekler verir.
12.5.3.6. Fotoelektrik olayla ilgili hesaplamalar yapar.

12.5.4. COMPTON SAÇILMASI VE DE BROGLİE DALGA BOYU
12.5.4.1. Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar.
12.5.4.2. Compton ve fotoelektrik olaylarının benzer yönlerini belirterek ışığın tanecik doğası hakkında çıkarım yapar.
12.5.4.3. Işığın ikili doğasını açıklar.
12.5.4.4. Madde ve dalga arasındaki ilişkiyi açıklar.

12.6. MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
12.6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
12.6.1.1. Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar.
12.6.1.2. LCD ve plazma teknolojilerinde fizik biliminin yerini açıklar.

12.6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİSİ
12.6.2.1. Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar.
12.6.2.2. Yarı iletken malzemelerin teknolojideki önemini açıklar.
12.6.2.3. LED teknolojisinin kullanıldığı yerlere örnekler verir.
12.6.2.4. Güneş pillerinin çalışma şeklini açıklar.
12.6.2.5. Günlük hayatı kolaylaştıran, güneş pillerinin kullanıldığı sistem tasarlar.

12.6.3. SÜPER İLETKENLER
12.6.3.1. Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar.
12.6.3.2. Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.

12.6.4. NANOTEKNOLOJİ
12.6.4.1. Nanobilimin temellerini açıklar.
12.6.4.2. Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar.
12.6.4.3. Nanomalzemelerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.

12.6.5. LASER IŞINLARI
12.6.5.1. LASER ışınlarının elde edilişini açıklar.
12.6.5.2. LASER ışınlarının teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.