8. Sınıf Türkçe Kazanımları 2023-2024

T.8.1. DİNLEME/İZLEME
T.8.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.8.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu tespit eder.
T.8.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.8.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.8.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
T.8.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.8.1.11. Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir.
T.8.1.12. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.
T.8.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular.

T.8.2. KONUŞMA
T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.3. OKUMA
Akıcı Okuma
T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.8.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Söz Varlığı
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler.
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
Anlama
T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.8.3.24. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.8.3.31. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.8.3.33. Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır.
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.

T.8.4. YAZMA
T.8.4.1. Şiir yazar.
T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.8.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.8.4.8. Yazılarında mizahi ögeler kullanır.
T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.4.11. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.8.4.12. Kısa metinler yazar.
T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.8.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.
T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.
T.8.4.19. Cümle türlerini tanır.
T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN: TÜRKÇE KAZANIMLAR.PDF

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.