9. Sınıf Kimya Kazanımları 2022-2023

9.1. KİMYA BİLİMİ
9.1.1. Simyadan Kimyaya
9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar.

9.1.2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.

9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.
9.1.3.2. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.

9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar.
9.1.4.2. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.
9.1.4.3. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.

9.2. ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
9.2.1. Atom Modelleri
9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.

9.2.2. Atomun Yapısı
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.

9.2.3. Periyodik Sistem
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır.
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.

9.3. KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
9.3.1. Kimyasal Tür
9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar.

9.3.2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
9.3.2.1. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.

9.3.3. Güçlü Etkileşimler
9.3.3.1. İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir.
9.3.3.2. İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.
9.3.3.4. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
9.3.3.5. Metalik bağın oluşumunu açıklar.

9.3.4. Zayıf Etkileşimler
9.3.4.1. Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder.
9.3.4.2. Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.
9.3.4.3. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.

9.3.5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
9.3.5.1. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.

9.4. MADDENİN HÂLLERİ
9.4.1. Maddenin Fiziksel Hâlleri
9.4.1.1. Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemini açıklar.

9.4.2. Katılar
9.4.2.1. Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.

9.4.3. Sıvılar
9.4.3.1. Sıvılarda viskozite kavramını açıklar.
9.4.3.2. Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar.
9.4.3.3. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar.
9.4.3.4. Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özellikleri ile ilgili kavramları kullanır.

9.4.4. Gazlar
9.4.4.1. Gazların genel özelliklerini açıklar.
9.4.4.2. Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade eder.
9.4.4.3. Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.

9.4.5. Plazma
9.4.5.1. Plazma hâlini açıklar.

9.5. DOĞA VE KİMYA
9.5.1. Su ve Hayat
9.5.1.1. Suyun varlıklar için önemini açıklar.
9.5.1.2. Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri geliştirir.
9.5.1.3. Suyun sertlik ve yumuşaklık özelliklerini açıklar.

9.5.2. Çevre Kimyası
9.5.2.1. Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri açıklar.
9.5.2.2. Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması konusunda çözüm önerilerinde bulunur.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.