9. Sınıf Matematik Kazanımları 2023-2024

SAYILAR VE CEBİR
9.1. Mantık
9.1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler
9.1.1.1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.
9.1.1.4. Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.
9.1.1.5. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.

9.2. Kümeler
9.2.1. Kümelerde Temel Kavramlar
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır.
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar.
9.2.1.3. İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar.

9.2.2. Kümelerde İşlemler
9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.

9.3. Denklemler ve Eşitsizlikler
9.3.1. Sayı Kümeleri
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.

9.3.2. Bölünebilme Kuralları
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.
9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.
9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

9.3.3.Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
9.3.3.4. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

9.3.4. Üslü İfadeler ve Denklemler
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
9.3.5. Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
9.3.5.1. Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.
9.3.5.2. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

GEOMETRİ
9.4. Üçgenler
9.4.1. Üçgenlerde Temel Kavramlar
9.4.1.1. Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.
9.4.1.2. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
9.4.1.3. Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.

9.4.2. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
9.4.2.1. İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
9.4.2.2. İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
9.4.2.3. Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.

9.4.3. Üçgenin Yardımcı Elemanları
9.4.3.1. Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.
9.4.3.2. Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.
9.4.3.3. Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.
9.4.3.4. Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler.

9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri
9.4.4.1. Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer.
9.4.4.2. Öklid teoremini elde ederek problemler çözer.
9.4.4.3. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.
9.4.4.4. Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir.

9.4.5. Üçgenin Alanı
9.4.5.1. Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK
9.5. Veri
9.5.1. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
9.5.1.1. Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.

9.5.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi
9.5.2.1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.
9.5.2.2. Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.

SAYILAR VE CEBİR
9.1. Mantık
9.1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler
9.1.1.1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.
9.1.1.4. Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür.
9.1.1.5. Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar.

9.1.2. Açık Önermeler ve İspat Teknikleri
9.1.2.1. Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.
9.1.2.2. Açık önermeyi ve doğruluk kümesini örneklerle açıklar.
9.1.2.3. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.

9.2. Kümeler
9.2.1. Kümelerde Temel Kavramlar
9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları hatırlatılır.
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar.
9.2.1.3. İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar.

9.2.2. Kümelerde İşlemler ve Bağıntı
9.2.2.1. Küme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.
9.2.2.3. Bağıntı kavramını açıklar.

9.3. Denklemler ve Eşitsizlikler
9.3.1. Sayı Kümeleri
9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.

9.3.2. Bölünebilme Kuralları
9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.
9.3.2.2. Tam sayılardaki bölme algoritması verilir.
9.3.2.3. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.
9.3.2.4. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

9.3.3. Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
9.3.3.2. Birinci dereceden denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
9.3.3.4. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

9.3.4. Üslü İfadeler ve Denklemler
9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
9.3.4.2. Köklü ifadeler içeren denklemleri çözer.

9.3.5. Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
9.3.5.1. Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.
9.3.5.2. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

GEOMETRİ
9.4. Üçgenler
9.4.1. Üçgenlerde Temel Kavramlar
9.4.1.1. Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.
9.4.1.2. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
9.4.1.3. Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.

9.4.2. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
9.4.2.1. İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
9.4.2.2. İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
9.4.2.3. Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.
9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.

9.4.3. Üçgenin Yardımcı Elemanları
9.4.3.1. Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.
9.4.3.2. Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.
9.4.3.3. Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.
9.4.3.4. Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler.

9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri
9.4.4.1. Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer.
9.4.4.2. Öklid teoremini elde ederek problemler çözer.
9.4.4.3. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.
9.4.4.4. Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir.

9.4.5. Üçgenin Alanı
9.4.5.1. Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK
9.5. Veri
9.5.1. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
9.5.1.1. Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.

9.5.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi
9.5.2.1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.
9.5.2.2. Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.

KAZANIMLARLA İLGİLİ DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN:

LİSE MATEMATİK KAZANIMLARI
FEN LİSESİ MATEMATİK KAZANIMLARI

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.