Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi Kazanımları

GÖRGÜ KURALLARI VE NEZAKET I KAZANIMLARI

GKN.1.1. ÜNİTE: GÖRGÜ VE NEZAKET
GKN.1.1.1. Temel kavramları ifade eder.
GKN.1.1.2. İnsan ilişkilerini ve iletişimdeki temel kavramları örneklerle açıklar.
GKN.1.1.3. Görgü ve nezaketin önemini açıklar.
GKN.1.1.4. Geleneğimizde yer alan görgü ve nezaket örneklerini değerlendirir.

GKN.1.2. ÜNİTE: AİLEDE GÖRGÜ KURALLARI VE NEZAKET
GKN.1.2.1. Kişisel bakım ile temizlik ve düzenin bir görgü kuralı olduğunu açıklar.
GKN.1.2.2. Aile içi iletişimde saygının önemini fark eder.
GKN.1.2.3. Aile büyükleriyle iletişimin önemini değerlendirir.
GKN.1.2.4. Sofra adabında uyulması gereken kuralları açıklar.
GKN.1.2.5. Yemek ve kazançla ilgili konularda gösterişten uzak durmanın önemini tartışır.
GKN.1.2.6. Misafirlikte ya da misafir ağırlarken hürmet göstermenin önemini tartışır.

GKN.1.3. ÜNİTE: OKUL ORTAMINDA GÖRGÜ KURALLARI VE NEZAKET
GKN.1.3.1. Arkadaşlarıyla iletişim kurarken nazik olmaya özen gösterir.
GKN.1.3.2. Okulda çevresine karşı olumlu davranış sergiler.
GKN.1.3.3. Okuldaki ortak alanları temiz ve düzenli kullanmaya özen gösterir.
GKN.1.3.4. Okuldaki ortak kaynakları verimli kullanmaya özen gösterir.
GKN.1.3.5. Arkadaşlarına nazik şekilde yardım eder.
GKN.1.3.6. Millî ve manevi değerlere saygı gösterir.

GKN.1.4. ÜNİTE: TOPLUM İÇİNDE GÖRGÜ KURALLARI VE NEZAKET
GKN.1.4.1. İletişimde muhatabına uygun kelimeler seçmeye özen gösterir.
GKN.1.4.2. Kalabalık ortamlarda ses tonuna dikkat eder.
GKN.1.4.3. Günlük hayatta nezaket ifadelerini kullanmaya özen gösterir.
GKN.1.4.4. Başkalarının haklarına saygı duyması gerektiğini fark eder.
GKN.1.4.5. Komşularına nezaket göstermenin önemini değerlendirir.
GKN.1.4.6. Çeşitli kültürel ortamlarda ortamın gerektirdiği uygun davranış örüntülerini ifade eder.
GKN.1.4.7. Tarihî, dinî ve kültürel mekânlardaki eser ve eşyaları korumaya özen gösterir.
GKN.1.4.8. Tarihî, dinî ve kültürel mekânlarda ölçülü davranışlar sergiler.
GKN.1.4.9. Kültürel, sosyal, sportif etkinliklerde rakibe ya da rakip taraftara saygılı davranır.
GKN.1.4.10. Kültürel, sosyal, sportif etkinliklerde nezaket içeren ifadeler kullanır.
GKN.1.4.11. Kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde aşırılık içeren davranışları ifade eder.
GKN.1.4.12. Trafikteki ve toplu taşıma araçlarındaki uygun davranışları açıklar.
GKN.1.4.13. Her bireyin kişisel alanı olduğunu fark eder.

GÖRGÜ KURALLARI VE NEZAKET II KAZANIMLARI

GKN.2.1. ÜNİTE: GÖRGÜ VE NEZAKET
GKN.2.1.1. Temel kavramları açıklar.
GKN.2.1.2. İnsan ilişkileri ve iletişimde temel kavramları açıklar.
GKN.2.1.3. Görgü kuralları, zarafet ve nezaket ifadelerinin gündelik hayat üzerindeki etkisini tartışır.

GKN.2.2. ÜNİTE: KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE GÖRGÜ KURALLARI VE NEZAKET
GKN.2.2.1. Kişiler arası ilişkilerde karşısındaki kişinin duygularını anlamanın görgü ve nezaket açısından önemini açıklar.
GKN.2.2.2. Benzer olaylar karşısında kişilerin farklı duygular yaşayabileceğini fark eder.
GKN.2.2.3. Muhatabının duygularını anladığını belirten ifadeler kullanır.
GKN.2.2.4. Empati becerisine sahip olmanın toplumsal ilişkilere katkısını açıklar.
GKN.2.2.5. Nezaketli davranmanın kişiye hissettirdiği olumlu duyguları açıklar.

GKN.2.3. ÜNİTE: ÇEVREDE GÖRGÜ KURALLARI VE NEZAKET
GKN.2.3.1. Hayvanlara ve bitkilere karşı merhametli olmanın ve onları korumanın önemini açıklar.
GKN.2.3.2. Ortak kullanım alanlarında uyulması gereken görgü kurallarını tartışır.
GKN.2.3.3. Doğal alanlarla ilgili problemlerin çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projeleri üretir.

GKN.2.4. ÜNİTE: DİJİTAL ORTAMLARDA GÖRGÜ KURALLARI VE NEZAKET
GKN.2.4.1. Dijital iletişim araçlarını kullanırken ölçülü davranmaya özen gösterir.
GKN.2.4.2. Dijital ortamlarda kişisel bilgilerin ve özel hayatın gizliliğinin önemini açıklar.

GKN.2.5. ÜNİTE: FARKLI KÜLTÜRLERDE GÖRGÜ KURALLARI VE NEZAKET
GKN.2.5.1. Farklı kültürlerdeki görgü kuralları ve nezaket ifadelerini araştırır.
GKN.2.5.2. Çeşitli ülkelerdeki görgü kuralları ve nezaket ifadelerine örnekler verir.
GKN.2.5.3. Farklı kültürlerdeki yaşam biçimlerine saygı gösterir.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.