11. Sınıf Matematik Kazanımları 2021-2022

GEOMETRİ
11.1. Trigonometri
11.1.1. Yönlü Açılar
11.1.1.1. Yönlü açıyı açıklar.
11.1.1.2. Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.

11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.
11.1.2.2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
11.1.2.3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
11.1.2.4. Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer.
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.

11.2. Analitik Geometri
11.2.1. Doğrunun Analitik İncelenmesi
11.2.1.1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.
11.2.1.2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.
11.2.1.4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

SAYILAR VE CEBİR
11.3. Fonksiyonlarda Uygulamalar
11.3.1. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
11.3.1.1. Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

11.3.2. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.
11.3.2.2. İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.

11.3.3. Fonksiyonların Dönüşümleri
11.3.3.1. Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

11.4. Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
11.4.1. İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
11.4.1.1. İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

11.4.2. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.
11.4.2.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

GEOMETRİ
11.5. Çember ve Daire
11.5.1. Çemberin Temel Elemanları
11.5.1.1. Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar.
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

11.5.2. Çemberde Açılar
11.5.2.1. Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

11.5.3. Çemberde Teğet
11.5.3.1. Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

11.5.4. Dairenin Çevresi ve Alanı
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.

11.6. Uzay Geometri
11.6.1. Katı Cisimler
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak

VERİ, SAYMA VE OLASILIK
11.7. Olasılık
11.7.1. Koşullu Olasılık
11.7.1.1. Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.
11.7.1.2. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.
11.7.1.3. Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.

11.7.2. Deneysel ve Teorik Olasılık
11.7.2.1. Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir.

SAYILAR VE CEBİR
TD.11.1. Sayılar
TD.11.1.1. Sayı Kümeleri
TD.11.1.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.
TD.11.1.1.2. Doğal sayıların çözümlenmesi ile ilgili problemler çözer.
TD.11.1.1.3. Eşit miktarda artarak devam eden sınırlı sayıdaki doğal sayıların toplamını bulur.
TD.11.1.2. Bölünebilme
TD.11.1.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili işlemler yapar.
TD.11.1.2.2. Bir tamsayının pozitif tamsayı bölenlerinin sayısını bulur.

GEOMETRİ
TD.11.2. Üçgenler
TD.11.2.1. Dik Üçgen
TD.11.2.1.1. Dik üçgenlerle ilgili problemler çözer.
TD.11.2.1.2. Dik üçgende trigonometrik oranlarla ilgili problemler çözer.
TD.11.2.1.3. Üçgenlerin benzerliğiyle ilgili problemler çözer.

SAYILAR VE CEBİR
TD.11.3. Denklem ve Eşitsizlikler
TD.11.3.1. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
TD.11.3.1.1. Birinci dereceden bir veya iki bilinmeyenli denklemlerle ilgili problemler çözer.
TD.11.3.1.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerle ilgili problemler çözer.

TD.11.3.2. Bilinçli Tüketici Aritmetiği
TD.11.3.2.1. Gelir-giderleri göz önüne alarak birey, aile ve kurum bütçesi oluşturur.
TD.11.3.2.2. Seyahatlerde mümkün olan alternatifleri karşılaştırır.

GEOMETRİ
TD.11.4. Çember ve Daire
TD.11.4.1. Çemberin Temel Elemanları
TD.11.4.1.1. Çemberin temel elemanlarını tanır.

TD.11.4.2. Çemberde Açılar
TD.11.4.2.1. Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

TD.11.4.3. Dairenin Çevresi ve Alanı
TD.11.4.3.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.

GEOMETRİ
11.1. Trigonometri
11.1.1. Yönlü Açılar
11.1.1.1. Yönlü açıyı açıklar.
11.1.1.2. Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.

11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar
11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla oluşturur.
11.1.2.2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
11.1.2.3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
11.1.2.4. Trigonometrik fonksiyonların periyotlarını bularak problem çözer.
11.1.2.5. Trigonometrik fonksiyonların grafiklerini yorumlar.
11.1.2.6. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.

11.2. Analitik Geometri
11.2.1. Doğrunun Analitik İncelenmesi
11.2.1.1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.
11.2.1.2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.
11.2.1.4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.

SAYILAR VE CEBİR
11.3. Fonksiyonlarda Uygulamalar
11.3.1. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
11.3.1.1. Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer.

11.3.2. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.
11.3.2.2. İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer.

11.3.3. Fonksiyonların Dönüşümleri
11.3.3.1. Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer.

11.4. Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
11.4.1. İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
11.4.1.1. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

11.4.2. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur.
11.4.2.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur.

GEOMETRİ
11.5. Çember ve Daire
11.5.1. Çemberin Temel Elemanları
11.5.1.1. Çemberlerde teğet, kesen, kiriş, çap ve yay kavramlarını açıklar.
11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

11.5.2. Çemberde Açılar
11.5.2.1. Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar.

11.5.3. Çemberde Teğet
11.5.3.1. Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar.

11.5.4. Dairenin Çevresi ve Alanı
11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur.

11.6. Uzay Geometri
11.6.1. Katı Cisimler
11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK
11.7. Olasılık
11.7.1. Koşullu Olasılık
11.7.1.1. Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.
11.7.1.2. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.
11.7.1.3. Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.

11.7.2. Deneysel ve Teorik Olasılık
11.7.2.1. Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN: LİSE MATEMATİK KAZANIMLARI

FEN LİSESİ MATEMATİK KAZANIMLARI

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.