3. Sınıf Fen Bilimleri Kazanımları 2021-2022

F.3.1. Gezegenimizi Tanıyalım / Dünya ve Evren
F.3.1.1. Dünya’nın Şekli Önerilen Süre: 3 ders saati Konu / Kavramlar: Küre
F.3.1.1.1. Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
F.3.1.1.2. Dünya’nın şekliyle ilgili model hazırlar.

F.3.1.2. Dünya’nın Yapısı
F.3.1.2.1. Dünya’nın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar.
F.3.1.2.2. Dünya’da etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
F.3.1.2.3. Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır.

F.3.2. Beş Duyumuz / Canlılar ve Yaşam
F.3.2.1. Duyu Organları ve Görevleri
F.3.2.1.1. Duyu organlarının önemini fark eder.
F.3.2.1.2. Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
F.3.2.1.3. Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.

F.3.3. Kuvveti Tanıyalım / Fiziksel Olaylar
F.3.3.1. Varlıkların Hareket Özellikleri
F.3.3.1.1. Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.

F.3.3.2. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
F.3.3.2.1. İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
F.3.3.2.2. İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
F.3.3.2.3. Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.

F.3.4. Maddeyi Tanıyalım / Madde ve Doğası
F.3.4.1. Maddeyi Niteleyen Özellikler
F.3.4.1.1. Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
F.3.4.1.2. Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır.
F.3.4.1.3. Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.

F.3.4.2. Maddenin Hâlleri Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Katı, sıvı, gaz
F.3.4.2.1. Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.

F.3.5. Çevremizdeki Işık ve Sesler / Fiziksel Olaylar
F.3.5.1. Işığın Görmedeki Rolü
F.3.5.1.1. Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır.

F.3.5.2. Işık Kaynakları
F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.

F.3.5.3. Çevremizdeki Sesler
F.3.5.3.1. Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.
F.3.5.3.2. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur.
F.3.5.3.3. Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır.

F.3.5.4. Sesin İşitmedeki Rolü
F.3.5.4.1. Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.
F.3.5.4.2. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.3.5.4.3. Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder.

F.3.6. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
F.3.6.1. Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.
F.3.6.1.2. Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.

F.3.6.2. Ben ve Çevrem
F.3.6.2.1. Yaşadığı çevreyi tanır.
F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.
F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
F.3.6.2.4. Yapay bir çevre tasarlar.
F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.
F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.

F.3.7. Elektrikli Araçlar / Fiziksel Olaylar
F.3.7.1. Elektrikli Araç-Gereçler
F.3.7.1.1. Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar.

F.3.7.2. Elektrik Kaynakları
F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.
F.3.7.2.2. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır.

F.3.7.3. Elektriğin Güvenli Kullanımı
F.3.7.3.1. Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN: FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI.PDF

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.