3. Sınıf Hayat Bilgisi Kazanımları 2021-2022

HB.3.1. Okulumuzda Hayat
HB.3.1.1. Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.
HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
HB.3.1.3. Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder.
HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
HB.3.1.5. Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.
HB.3.1.6. Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder.
HB.3.1.7. Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.
HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.
HB.3.1.9. Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
HB.3.1.10. İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.

HB.3.2. Evimizde Hayat
HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.
HB.3.2.2. Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi açısından önemine örnekler verir.
HB.3.2.3. Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer.
HB.3.2.4. Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
HB.3.2.5. Evde kullanılan alet ve teknolojik ürünlerin hayatımıza olan katkılarına örnekler verir.
HB.3.2.6. Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur.
HB.3.2.7. Planlı olmanın kişisel yaşamına olan katkılarına örnekler verir.
HB.3.2.8. İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir.

HB.3.3. Sağlıklı Hayat
HB.3.3.1. Kişisel bakımını yaparken kaynakları verimli kullanır.
HB.3.3.2. Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.
HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.
HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.
HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar.

HB.3.4. Güvenli Hayat
HB.3.4.1. Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır.
HB.3.4.2. Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir.
HB.3.4.3. Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar.
HB.3.4.4. Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine örnekler verir.
HB.3.4.7. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.

HB.3.5. Ülkemizde Hayat
HB.3.5.1. Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır.
HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.
HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.
HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında ilişki kurar.
HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur.
HB.3.5.6. Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır.
HB.3.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projele- rine katılır.
HB.3.5.8. Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır.
HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır.

HB.3.6. Doğada Hayat
HB.3.6.1. İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini kavrar.
HB.3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını araştırır.
HB.3.6.3. Doğadan yararlanarak yönleri bulur.
HB.3.6.4 İnsanların doğal unsurlar üzerindeki etkisine yakın çevresinden örnekler verir.
HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.
HB.3.6.6. Geri dönüşümün kendisine ve yaşadığı çevreye olan katkısına örnekler verir.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN: HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLAR.PDF

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.