Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Dersi Kazanımları

OKUL TEMELLİ SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI 1 (6. Sınıf)

OTSSÇ.1.1. ÜNİTE: SOSYAL SORUMLULUK
OTSSÇ.1.1.1. Sosyal sorumluluk ile ilgili kavramları açıklar.
OTSSÇ.1.1.2. Bireylerin ve kurumların sosyal sorumluluk alanlarını tanımlar.
OTSSÇ.1.1.3. Sosyal sorumluluğun birey ve toplum için önemini ve faydalarını sıralar.
OTSSÇ.1.1.4. Sosyal girişimcilik kavramını açıklar.

OTSSÇ.1.2. ÜNİTE: TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMA
OTSSÇ.1.2.1. Çevreye karşı bireysel ve sosyal sorumlulukları örnekler üzerinden açıklar.
OTSSÇ.1.2.2. Sosyal eşitlik ve adalet kavramlarını tanımlar.
OTSSÇ.1.2.3. Yakın çevresinde yapılmış sosyal sorumluluk çalışmalarını araştırır.

OTSSÇ.1.3. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEĞERLER VE AHLAK
OTSSÇ.1.3.1. Sosyal sorumluluğun temel değerlerini ve ahlak ilkelerini tanımlar.
OTSSÇ.1.3.2. Sosyal sorumluluk sahibi bireyin özelliklerini örnekler üzerinden açıklar.
OTSSÇ.1.3.3. Toplumsal değerlerin toplumsal bütünleşmedeki rolünü açıklar.
OTSSÇ.1.3.4. Toplumsal değerlerin eğitim ortamındaki önemini değerlendirir.
OTSSÇ.1.3.5. Toplumsal sorunları açıklar.
OTSSÇ.1.3.6. Toplumsal sorunlara neden olan faktörleri açıklar.
OTSSÇ.1.3.7. Dijital şiddet çeşitlerini tanır.

OTSSÇ.1.4. ÜNİTE: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
OTSSÇ.1.4.1. Yaşadığı yerdeki çevre sorunlarını belirler.
OTSSÇ.1.4.2. Çevresel kirlilik çeşitlerini açıklar.
OTSSÇ.1.4.3. Çevrenin sürdürülebilir kullanımında geri dönüşüm uygulamalarının katkısına örnekler verir.
OTSSÇ.1.4.4. Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmanın önemini açıklar.
OTSSÇ.1.4.5. Bitkilerin ve hayvanların korunmasının önemini açıklar.
OTSSÇ.1.4.6. Bitki ve hayvanların korunması ile ilgili yapılması gerekenleri açıklar.
OTSSÇ.1.4.7. Okulunda çevre farkındalık proje önerisi hazırlar.

OTSSÇ.1.5. ÜNİTE: TOPLUMSAL SAĞLIK
OTSSÇ.1.5.1. Sağlık kaynaklı toplumsal sorunları ayırt eder.
OTSSÇ.1.5.2. Toplumsal sağlıkta hijyen eksikliğinin etkisini açıklar.
OTSSÇ.1.5.3. Bağımlılıkla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını açıklar.
OTSSÇ.1.5.4. Sağlıklı yaş alma ve toplumsal refah arasındaki ilişkiyi açıklar.
OTSSÇ.1.5.5. Okul hijyeni ile sağlıklı çevrenin ilişkisini açıklar.

OTSSÇ.1.6. ÜNİTE: SOSYAL YARDIMLAŞMA
OTSSÇ.1.6.1.Toplumsal birlikteliği destekleyen hayırseverlik, yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarını açıklar.
OTSSÇ.1.6.2. Kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal destek çalışmalarından örnekler verir.
OTSSÇ.1.6.3. Gönüllülük faaliyetlerinin toplumsal faydalarını açıklar.

OKUL TEMELLİ SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI 2 (7. Sınıf)

OTSSÇ.2.1. ÜNİTE: TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMA
OTSSÇ.2.1.1. Sosyal sorunların çözümünde kullanılan yöntemleri belirler.
OTSSÇ.2.1.2. Kitle iletişim araçlarının sosyal sorunlarla mücadeledeki etkisini açıklar.
OTSSÇ.2.1.3. Yerel ve ulusal ölçekteki sosyal sorunların çözümü ile ilgili yapılan çalışmaları araştırır.

OTSSÇ.2.2. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEĞERLER VE AHLAK
OTSSÇ.2.2.1. Sosyal sorumluluk projelerinde ahlakın önemini açıklar.
OTSSÇ.2.2.2. Sosyal sorumlulukları yerine getirmenin topluma katkısını bilir.
OTSSÇ.2.2.3. Toplumsal değerlerle sosyal sorumluluk arasında ilişki kurar.
OTSSÇ.2.2.4. Yakın çevresindeki toplumsal sorunların nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
OTSSÇ.2.2.5. Dijital şiddet türlerini örnekler üzerinden tartışır.

OTSSÇ.2.3. ÜNİTE: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
OTSSÇ.2.3.1. Yakın çevresindeki çevre kirliliğine dair örnekleri listeler.
OTSSÇ.2.3.2. Çevre kirliliğinin önlenmesi için özgün öneriler geliştirir.
OTSSÇ.2.3.3. Geri dönüşümün çevre ve enerji açısından önemini açıklar.
OTSSÇ.2.3.4. Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğine ilişkin çözüm önerileri geliştirir.

OTSSÇ.2.4. ÜNİTE: TOPLUMSAL SAĞLIK
OTSSÇ.2.4.1. Beslenme kaynaklı toplumsal sağlık sorunlarına çözüm önerileri geliştirir.
OTSSÇ.2.4.2. Toplumsal sağlık açısından hijyen eksikliklerinin giderilmesi için çözüm önerileri geliştirir.
OTSSÇ.2.4.3. Bağımlılık çeşitlerinin toplumsal hayattaki zararlarını tartışır.
OTSSÇ.2.4.4. Yakın çevresinde sağlıklı yaş alma ile ilgili farkındalık oluşturur.
OTSSÇ.2.4.5. Okul veya yakın çevresine yönelik toplumsal sağlık projesi geliştirir.

OTSSÇ.2.5. ÜNİTE: SOSYAL YARDIMLAŞMA
OTSSÇ.2.5.1. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma amaçlı, yerel ve ulusal ölçekte yapılan yardımları sunar.
OTSSÇ.2.5.2. Toplumsal yardımlaşmada empati ve diğerkâmlığın önemini açıklar.
OTSSÇ.2.5.3. Sosyal yardımlaşma amaçlı çalışan kurum ve kuruluşların çalışmalarını araştırır.
OTSSÇ.2.5.4. Sosyal sorumlulukta gönüllülüğün toplumsal katkısına örnekler verir.

OTSSÇ.2.6. ÜNİTE: TOPLUM HİZMETİ VE GÖNÜLLÜLÜK
OTSSÇ.2.6.1. Toplum hizmetinde gönüllüğün bireysel gelişimine etkisini tartışır.
OTSSÇ.2.6.2. Toplum hizmetinde gönüllülüğün toplumsal gelişime etkisini açıklar.
OTSSÇ.2.6.3. Sosyal sorumluluk çalışmalarının toplumsal değişime etkisini açıklar.
OTSSÇ.2.6.4. Teknolojinin sosyal sorumluluk projelerine katkısını tartışır.
OTSSÇ.2.6.5. Sosyal sorumluluk projelerini yerel ve ulusal ölçekte araştırarak sunar.

OKUL TEMELLİ SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI 3 (8. Sınıf)

OTSSÇ.3.1. ÜNİTE: SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
OTSSÇ.3.1.1. Sosyal girişimciliğin sürdürülebilir çözümler üretmedeki rolünü tartışır.
OTSSÇ.3.1.2. Sosyal inovasyon kavramını açıklar.
OTSSÇ.3.1.3. Sosyal inovasyon örneklerini inceler.
OTSSÇ.3.1.4. Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik arasındaki benzer ve farklı unsurları karşılaştırır.
OTSSÇ.3.1.5. Sosyal inovasyon alanında yeni fikirler üretir.

OTSSÇ.3.2. ÜNİTE: TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMA
OTSSÇ.3.2.1. Kampanya ve etkinliklerle toplumsal farkındalık oluşturabileceği bir proje önerisi hazırlar.
OTSSÇ.3.2.2. Tasarladığı proje önerisinde kitle iletişim araçlarını etkili kullanmanın yollarını planlar.

OTSSÇ.3.3. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEĞERLER VE AHLAK
OTSSÇ.3.3.1. Etik ilkelerin sosyal sorumluluk ve davranış ile ilişkisini açıklar.
OTSSÇ.3.3.2. Toplumsal sorunların temelinde yatan etik ihlallerini belirler.
OTSSÇ.3.3.3. Toplumsal değerlerin kendi hayatındaki etkisini fark eder.
OTSSÇ.3.3.4. Toplumun değer sisteminin kültürel mirasla bağlantısını açıklar.
OTSSÇ.3.3.5.Toplumsal değerlerin toplumsal düzen üzerindeki rolünü tartışır.

OTSSÇ.3.4. ÜNİTE: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
OTSSÇ.3.4.1. Arkadaşlarıyla birlikte çevre duyarlılığına yönelik proje tasarlar.
OTSSÇ.3.4.2. Tasarladığı proje için uygulama planı hazırlar.
OTSSÇ.3.4.3. Proje ekibiyle birlikte projeyi uygular.
OTSSÇ.3.4.4. Yapılan projeyi sürdürülebilirlik açısından değerlendirir.
OTSSÇ.3.4.5. Uyguladığı projenin sonuçlarına yönelik sunum yapar.

OTSSÇ.3.5. ÜNİTE: TOPLUMSAL SAĞLIK
OTSSÇ.3.5.1. Beslenme kaynaklı toplumsal sağlık sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirir.
OTSSÇ.3.5.2. Yakın çevresinde hijyen eksikliklerinin giderilmesine dair çözüm önerileri geliştirir.
OTSSÇ.3.5.3. Bağımlılık sorunlarının azaltılması için çözüm önerileri geliştirir.

OTSSÇ.3.6. ÜNİTE: SOSYAL YARDIMLAŞMA
OTSSÇ.3.6.1. Toplumsal yardımlaşma projesi tasarlar.
OTSSÇ.3.6.2. Tasarladığı proje için uygulama planı hazırlar.
OTSSÇ.3.6.3. Proje ekibiyle birlikte projeyi uygular.
OTSSÇ.3.6.4. Yapılan projenin toplumsal ihtiyaçlara katkısını değerlendirir.
OTSSÇ.3.6.5. Uyguladığı projenin sonuçlarına yönelik sunum yapar.

OTSSÇ.3.7. ÜNİTE: TOPLUM HİZMETİ VE GÖNÜLLÜLÜK
OTSSÇ.3.7.1. Toplum hizmeti çalışmalarına gönüllü olarak katkı sağlar.
OTSSÇ.3.7.2. Gönüllülüğün toplumsal gelişime etkisini örneklerle açıklar.
OTSSÇ.3.7.3. Katıldığı sosyal sorumluluk çalışmalarının toplumsal etkisini değerlendirir.
OTSSÇ.3.7.4. Etkili bir şekilde uygulanmış sosyal sorumluluk projelerini tartışır.

OTSSÇ.3.8. ÜNİTE: KÜRESEL SORUNLARA BAKIŞ
OTSSÇ.3.8.1. Küresel sorunları tanımlar.
OTSSÇ.3.8.2. Küresel sorunları sınıflandırır.
OTSSÇ.3.8.3. Küresel sorunlar arasındaki etkileşimleri açıklar.
OTSSÇ.3.8.4. Küresel sorunların toplumsal ve kültürel yansımalarını tartışır.
OTSSÇ.3.8.5. Küresel sorunların gelecek nesillere etkisini araştırır.
OTSSÇ.3.8.6. Küresel sorunlara çözüm sağlayabilecek öneriler geliştirir.
OTSSÇ.3.8.7. Küresel sorunların çözümüne ilişkin uluslararası ölçekte yapılan projeleri araştırır.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.