10. Sınıf Biyoloji Kazanımları 2021-2022

10.1. Hücre Bölünmeleri
10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme
10.1.1.1. Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar.
10.1.1.2. Mitozu açıklar.
10.1.1.3. Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar.

10.1.2. Mayoz ve Eşeyli Üreme
10.1.2.1. Mayozu açıklar.
10.1.2.2. Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar.

10.2. Kalıtımın Genel İlkeleri
10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
10.2.1.1. Kalıtımın genel esaslarını açıklar.
10.2.1.2. Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular.

10.3. Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
10.3.1. Ekosistem Ekolojisi
10.3.1.1. Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
10.3.1.2. Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar.
10.3.1.3. Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder.
10.3.1.4. Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar.

10.3.2. Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
10.3.2.1. Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
10.3.2.2. Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgular.
10.3.2.3. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur.

10.3.3. Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
10.3.3.1. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
10.3.3.2. Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular.
10.3.3.3. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunur.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.