10. Sınıf Kimya Kazanımları 2021-2022

10.1. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR
10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları
10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar.

10.1.2. Mol Kavramı
10.1.2.1. Mol kavramını açıklar.

10.1.3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar.

10.1.4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.

10.2. KARIŞIMLAR
10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar
10.2.1.1. Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır.
10.2.1.2. Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar.
10.2.1.3. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.
10.2.1.4. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.

10.2.2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
10.2.2.1. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

10.3. ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
10.3.1. Asitler ve Bazlar
10.3.1.1. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.
10.3.1.2. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar.

10.3.2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
10.3.2.1. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar.
10.3.2.2. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar.

10.3.3. Hayatımızda Asitler ve Bazlar
10.3.3.1. Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar.
10.3.3.2. Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.

10.3.4. Tuzlar
10.3.4.1. Tuzların özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.

10.4. KİMYA HER YERDE
10.4.1. Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
10.4.1.1. Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar.
10.4.1.2. Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir.
10.4.1.3. Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını açıklar.
10.4.1.4. Kozmetik malzemelerin içerebileceği zararlı kimyasalları açıklar.
10.4.1.5. İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar.

10.4.2. Gıdalar
10.4.2.1. Hazır gıdaları seçerken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
10.4.2.2. Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.