12. Sınıf Biyoloji Kazanımları 2021-2022

12.1. Genden Proteine
12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
12.1.1.1. Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler.
12.1.1.2. Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar.
12.1.1.3. Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar.
12.1.1.4. DNA’ nın kendini eşlemesini açıklar.

12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi
12.1.2.1. Protein sentezinin mekanizmasını açıklar.
12.1.2.2. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar.
12.1.2.3. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar.
12.1.2.4. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisini değerlendirir.

12.2. Canlılarda Enerji Dönüşümleri
12.2.1. Canlılık ve Enerji
12.2.1.1. Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar.

12.2.2. Fotosentez
12.2.2.1. Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular.
12.2.2.2. Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar.
12.2.2.3. Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir.

12.2.3. Kemosentez
12.2.3.1 Kemosentez olayını açıklar.

12.2.4. Hücresel Solunum
12.2.4.1. Hücresel solunumu açıklar.
12.2.4.2. Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar.
12.2.4.3. Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

12.3. Bitki Biyolojisi
12.3.1. Bitkilerin Yapısı
12.3.1.1. Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar.
12.3.1.2. Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar.
12.3.1.3. Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar.

12.3.2. Bitkilerde Madde Taşınması
12.3.2.1. Köklerde su ve mineral emilimini açıklar.
12.3.2.2. Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar.
12.3.2.3. Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınma mekanizmasını açıklar.
12.3.2.4. Bitkilerde su ve madde taşınması ile ilgili deney tasarlar.

12.3.3. Bitkilerde Eşeyli Üreme
12.3.3.1. Çiçeğin kısımlarını ve bu kısımların görevlerini açıklar.
12.3.3.2. Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar.
12.3.3.3. Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar.
12.3.3.4. Dormansi ve çimlenme arasında ilişki kurar.

12.4. Canlılar ve Çevre
12.4.1. Canlılar ve Çevre
12.4.1.1. Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar.
12.4.1.2. Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.