12. Sınıf Kimya Kazanımları 2021-2022

12.1. KİMYA VE ELEKTRİK
12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
12.1.1.1. Redoks tepkimelerini tanır.
12.1.1.2. Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.

12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
12.1.2.1. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.

12.1.3. Elektrot Potansiyelleri
12.1.3.1. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.

12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
12.1.4.1. Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.
12.1.4.2. Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.

12.1.5. Elektroliz
12.1.5.1. Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.
12.1.5.2. Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar.

12.1.6. Korozyon
12.1.6.1. Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.

12.2. KARBON KİMYASINA GİRİŞ
12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler
12.2.1.1. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.

12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü
12.2.2.1. Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar.

12.2.3. Doğada Karbon
12.2.3.1. Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.

12.2.4. Lewis Formülleri
12.2.4.1. Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar.

12.2.5. Hibritleşme-Molekül Geometrileri
12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar.
12.2.5.2. Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler.

12.3. ORGANİK BİLEŞİKLER
12.3.1. Hidrokarbonlar
12.3.1.1. Hidrokarbon türlerini ayırt eder.
12.3.1.2. Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.1.3. Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.1.4. Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.
12.3.1.5. Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.

12.3.2. Fonksiyonel Gruplar
12.3.2.1. Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır.

12.3.3. Alkoller
12.3.3.1. Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.

12.3.4. Eterler
12.3.4.1. Eterleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.

12.3.5. Karbonil Bileşikleri
12.3.5.1. Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.

12.3.6. Karboksilik Asitler
12.3.6.1. Karboksilik asitleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.

12.3.7. Esterler
12.3.7.1. Esterlerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.

12.4. ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER
12.4.1. Fosil Yakıtlar
12.4.1.1. Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm önerilerinde bulunur.

12.4.2. Alternatif Enerji Kaynakları
12.4.2.1. Alternatif enerji kaynaklarını tanır.
12.4.2.2. Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından değerlendirir.

12.4.3. Sürdürülebilirlik
12.4.3.1. Sürdürülebilir hayat ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ile ilişkilendirerek açıklar.

12.4.4. Nanoteknoloji
12.4.4.1. Nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye etkileri açısından değerlendirir.

Bunları da beğenebilirsin
YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.